مشاوره رایگان راه اندازی رستوران
گروه CChef
برای اینکه یک رستوان بتواند به عنوان بهترین رستوران از لحاظ کمی و کیفی در ذهن مشریان ثبت شود، قبل از هر موضوعی، باید بر نحوه راه اندازی رستوران و جزئیات مربوط به راه اندازی و مدیریت رستوران دقت بسیار زیادی را به خرج داد. بطور کلی می توان راه اندازی رستوران به قواعد و اصول دقیق را، نقطه پرتاب آن رستوران برای رسیدن به قله های محبوبیت و پیشرفت دانست
  • تهران .شهرک غرب
captcha